HLASUJ PRO MĚ (MILEY),JSEM TAM JAKO ANETA tady
CHCEŠ SE SPŘÁTELIT KLIKNI ZDE
SI PROTI TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH?PODEPIŠ SE TADY
PŘIHLAŠ SE DO SOUTĚŽE O NEJ SONG TADY

MOJE ADOPTOVANÁ PIXELKA OD luciferky.s

žako
bertík

Srpen 2008

literatura

31. srpna 2008 v 9:55 referáty
Po roce 1945 se situace v literatuře vyvíjela trochu složitějším způsobem, než tomu bylo do této doby: Svět se jednak rozdělil na dva tábory - socialistický a kapitalistický, dále i do západní literatury začaly vstupovat vlivy východních kultur. Demokratický tábor se vyvíjel dále normálním směrem. Část autorů v tomto směru se nezabývala politikou vůbec, část ji brala v potaz pouze okrajově a část se ji zabývala, tuto část lze dále dělit na ty, kteří podporovali demokracii a kapitalismus, a ty, kteří podporovali socialismus.
V socialistickém táboře byla situace zcela jiná, literaturu zde lze rozdělit na:
 1. Oficiální literatura, která byla vždy politická, všude byly zdůrazňovány "výhody" socialismu. V některých dílech této oficiální literatury byl socialismus propagován přímo, v jiných docházelo k tzv. skryté propagaci (pohádky, dokumenty, beletrie, atp.). Tuto literaturu lze dále rozdělit na:
  1. Autory propagující socialismus
  2. Autory snažící se psát nepoliticky - jedná se o spisovatele, kteří se politice snažili důsledně vyhýbat, přesto museli do svých děl vždy přidat nějakou pasáž oslavující úspěchy socialismu, atd.
 2. Literatura disidentů - díla těchto spisovatelů vycházela většinou v samizdatu nebo v cizině.
  1. Prosocialistický disent - tito lidé se dostali do konfliktu s mocí na základě mylného předpokladu, že se socialistickou mocí lze diskutovat. Velká část z nich ani neusilovala o demokracii, ale pouze o reformu a vylepšení systému.
  2. Protisocialistický disent - jednalo se o lidi, kteří neměli o socialismu žádné iluze a doufali v jeho konec.
 3. Emigrace - tito lidé se buď přizpůsobili světu, ve kterém žili, a zapojili se do západní tvorby (potom jejich tvorbu lze počítat do tvorby státu, kde žili), anebo jejich tvorba byla politicky orientovaná a pak se zapojili do jedné ze vzniklých skupin (buď byly obdobou disidentů - Artur London, nebo protisocialistického smýšlení Pavel Tigrid). Levicoví disidenti a exil se často pokoušeli vytvořit jakousi "třetí cestu".
V této době se česká literatura uzavřela do socialistického bloku a tím se odřízla od světové literatury.

Oficiální literatura

Roku 1971 vyšlo Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, ve kterém bylo národu objasněno, "jak to vlastně bylo" - je jakousi "analýzou" roku 1968, resp. zjištěním jak je možné, že k něčemu takovému došlo. Za hlavní "viníky" byli označeni umělci, především spisovatelé. Dokument na dlouhou dobu zastavil jakékoliv reformy.
V r. 1972 byla situace zcela pod kontrolou ÚV KSČ a tak se mohl sejít ustavující sjezd, kterému předsedal Jan Kozák. Tento svaz měl pouhých 115 členů (srovnej svaz pod vedením J. Seiferta, který měl v r. 1969 cca 500 členů) a ačkoliv členství v něm bylo spojeno se značnými výhodami, odmítli ho i některé bývalé opory společnosti.
Je důležité si uvědomit, že jiná situace byla v Čechách a na Moravě a jiná byla na Slovensku, kde normalizace probíhala mírnější formou. Slovenští spisovatelé podpořili (většinově) nástup slovenského vedení (Laco Novomeský), mluvčím Slovenské oficiální kultury se stal Miroslav Válek.
Na okraji oficiální literatury byl Bohumil Hrabal (jeho díla začala vycházet po rozhovoru v Tvorbě, kde vyjádřil loajalitu režimu, i tak byl ale často a hojně cenzurován) a Ota Pavel.

nejvyšší hory ČR

31. srpna 2008 v 9:27 referáty
NEJVYŠŠÍ HORY JEDNOTLIVÝCH POHOŘÍ ČR

Od Ovčárny nás čeká poměrně pohodlné stoupání na vlastní vrchol Praděda (1491 m). Již staří slovanští usedlíci tady zapalovali signální ohně, v roce 1912 byla dokončena kamenná rozhledna s restaurací - v roce 1959 se tehdy již uzavřený objekt zřítil. V nové věži je restaurace, ubytovna, meteorologická stanice, výtahem se vyvezeme na vyhlídkovou terasu. Je zajímavé, že název Praděd není původní - nejstarší známé pojmenování pochází z roku 1377 a zní Keylichter Schneeberg, tedy "sněžná hora" či "Sněžka". Je tady vskutku nejdrsnější podnebí na Moravě, průměrná roční teplota se drží těsně nad nulou. Vrchol je travnatý, směrem ke Švýcárně vystupují tzv. Stolové kameny. Až k vrcholu vede silnice. Po ní se také zprvu vracíme - na rozcestí U Barborky ale uhneme po modré turistické značce vlevo. Dorazíme ke známé chatě Barborka, v níž její správce V. Myšák založil v roce 1948 Horskou službu Jeseníky.
Nejvyšší hora české části Šumavy (1.378 m) leží asi 14 km západně od Horní Plané a asi 8 km jihozápadně od Nové Pece na státní hranici ČR s Rakouskem.
Hora přitahuje návštěvníky řadou zajímavostí. Nejatraktivnější je ledovcové Plešné jezero, které nebylo řadu let přístupné veřejnosti. Na svahu nad jezerem stojí 14,5 m vysoký památník spisovatele a básníka Adalberta Stiftera, který mu zde, v obtížně přístupném srázu nad jezerem, postavili šumavští kameníci na místě, odkud rád vyhlížel do kraje.
Na jižním úbočí Plechého se tyčí do výše 260 metrů skalní stěna karu Plešného jezera. Jedná se o významný geomorfologický útvar, který je jednou z nejcennějších součástí zdejší přírodní rezervace Trojmezná. V blízkosti "hráze" (karového prahu) Plešného jezera se rozprostírá rozsáhlé kamenné moře tvořené mohutnými, mrazovým zvětráváním rozpukanými balvany hrubozrnné plekenštejnské žuly.

Po severním úbočí Plechého vede trasa Schwarzenberského plavebního kanálu, který je přístupný od osady Jelení, kde kanál prochází podzemním tunelem se dvěma zajímavými portály.
Přístup k vrcholu Plechého je možný jednak po červeně značené hřebenové trase z osady Nové Údolí (asi 4 km jižně od Stožce) se sestupem okolo Plešného jezera do Nové Pece. Trasa je dlouhá asi 15 km a vzhledem k náročnému terénu je třeba na její zdolání alespoň 5 hodin. Druhou možností přístupu k vrcholu je trasa zelené značky z Nové Pece, jež vede až k Plešnému jezeru - zde se napojuje na červenou, která vede až na vrcholek. Přístup je možný i po silničce z osady Jelení s napojením na zmíněnou červenou u jezera.

Krušné hory - KLÍNOVEC - 1244 m
Nejvyšší hora (1244 m) Krušných hor s 80 m vysokou dominantou radiotelekomunikační věže a 24 m vysokou rozhlednou s horským hotelem. Již v r. 1817 usnadňovala výhled jednoduchá dřevěná pyramida, kterou poštmistr Florián Makasy a Jáchymovský hostinský Petr Weigl v r. 1838 nahradili otevřeným glorietem. Po vybudování silnice sem v kočárech přijížděli lázeňští hosté z Karlových Varů. V roce 1868 ale gloriet zničil požár. V r. 1965 byla uvedena do provozu sedačková lanová dráha z Jáchymova (3 km po žluté turistické značce od kulturního domu v Jáchymově k dolní stanici). Dráha je dlouhá 1630 m, zdolává převýšení 428 m, v provozu je po celý rok. V současné době probíhají práce na opravě rozhledny. V dohledné době bude rekonstruován i horský hotel. Hotel by měl být znovu otevřen v roce 2008 - jako připomenutí 100 let od konání výstavy.
Rozhledna na Klínovci
V květnu roku 1880 vznikl v Jáchymově Krušnohorský spolek, jehož členové se rozhodli postavit na Klínovci rozhlednu. Ještě téhož roku zbudovali na vrcholu provizorní dřevěnou věž a zatím sháněli peníze na stabilní stavbu. Tu svěřili kadaňskému staviteli Josefu Peterovi. Dílo bylo zahájeno v červenci 1883, ale v září už přišla do hor zima a proto bylo nutné práce přerušit.
Rozhledna, vysoká 17 m, byla nakonec slavnostně otevřena 3.8.1884 a pokřtěna po císaři Františku Josefovi I. Původně byla v provozu jen v létě, kdy návštěvníkům sloužilo i malé občerstvení. Velký zájem si ale vynutil přístavbu hostinské místnosti a protože už na přelomu 19. a 20. stol. rostl zájem o zimní sporty, zůstala zařízení na Klínovci v provozu celý rok.
Oblast si za výcvikové centrum vybral lyžařský oddíl rakouskouherské armády. V roce 1908 se tady konala jubilejní výstava řemeslných průmyslových výrobků z Krušnohoří. Při té příležitosti vznikla nová rozlehlá hala s kazetovým stropem (v každé kazetě byl znak vystavujícího města).
Smrk je nejvyšší hora české části Jizerských hor (polská Wysoka Kopa měří o 3 metry více). Vrcholek Smrku netvoří vrcholové skalisko, ale spíše plošina s označením triangulačního bodu (Wysoka Kopa je ještě plošší a bez triangulace). V roce 1892 byla na Smrku postavena dřevěná 20 metrů vysoká vyhlídková věž. Nad tehdejším smrkovým mořem to musel být úchvatný rozhled! Obrázek vpravo zachycuje plochý vrchol Smrku o 99 let později (betonové základy vyhlídkové věže leží od vrcholu zhruba západním směrem). V současné době (1998) jsou již i tyto polomrtvé stromy odtěženy a v trávě se krčí sazeničky smrků, z nichž by měl povstat nový les, kvůli kterému se zase jednou bude muset stavět nová rozhledna...
Rozhlednu zde novoměstští občané chtěli znovu postavit před několika lety. Ve sbírce se však nepodařilo sehnat dostatek peněz, a tak si dřevěnou maketu rozhledny můžeme alespoň prohlédnout v informačním středisku ČSOP na Jizerce. O dalších aktivitách ohledně stavby nové rozhledny se můžete dočíst v aktualitách.
Severně od vrcholu je do vztyčeného kamene zasazena pamětní tabule (nově opravena) na počest německého básníka Theodora Körnera, který sem zavítal 16. srpna 1809.
Z jihu vede na Smrk stezka s všeříkajícím jménem Nebeský žebřík. Na obrázku je pohled z této stezky směrem k masivu Jizery. Ze Smrku vedou na jih a sever cesty podél státní hranice. Severní (modrá značka) vede až do Nového Města pod Smrkem, bývalého hornického města založeného 1584. Cesta prochází kolem Měděnce a Rapické hory, kde se těžívala cínová ruda - kasiterit. "Cínová horečka" trvala pouze 50 let a od poloviny 17. století těžba ustala. Některé ze štol se dodnes dochovaly, jako například Beránek Boží vpravo na obrázku. Nachází se na levém břehu Hraničního potoka na východním úbočí Rapické hory. Mříže chrání pochrupující netopýry před lidmi a lidi před zřícením stropu štoly.
Od roku 1997 je na Smrku otevřen turistický hraniční přechod. Půjdete-li tedy na Smrk, nezapomeňte si pasy a navštivte alespoň vedlejší polský vrchol Stóg Izerski s horskou chatou pod vrcholem.

planeta země

31. srpna 2008 v 9:26 referáty

Referát - Zeměpis - Planeta Země


česká republika

31. srpna 2008 v 9:24 referáty
Česká republika - státní zřízení a státní moc
Česká republika je unitárním státem v čele s prezidentem. Ústavněprávní vztahy, státní zřízení a práva a povinnosti občanů upravuje Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992. Součástí ústavního pořádku republiky je i Listina základních práv a svobod.
Státní moc je v České republice vykonávána prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Orgány státní moci
* Moc zákonodárná - Parlament České republiky
Nejvyšší zákonodárný orgán : tvoří ho dvě komory
- Poslanecká sněmovna ( 200 poslanců s volebním obdobím na čtyři roky )
- Senát ( 81 senátorů s volebním obdobím na šest let, každé dva roky se volí třetina senátorů )
* Moc výkonná
Prezident republiky
- Hlava státu, s pětiletým funkčním obdobím
- Volí ho Parlament ČR na společné schůzi obou komor
Vláda
- Vrcholný orgán moci výkonné
- Je odpovědná Poslanecké sněmovně
- Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů
* Moc soudní
- vykonávají ji jménem republiky nezávislé soudy prostřednictvím nezávislých soudců
- působnost a organizace soudů je stanovena zákonem
Systém veřejné zprávy
Principy veřejné zprávy rovněž vycházejí z Ústavy České republiky. Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu. Státní správa je výkonem státní moci.
Orgány státní správy
* Stát - ústřední orgány státní správy :
- ministerstva
- další ústřední orgány státní správy
* Kraje - krajské úřady :
- Vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zákonem
- Jsou nadřízeným orgánem pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností na úseku státní správy
* Obce - obecní úřady :
- Vykonávají státní správu v přenesené působnosti v rozsahu daném zákonem
Podle Ústavy České republiky jsou základními územními jednotkami samosprávy obce a vyššími samosprávnými celky kraje. V současnosti existuje v České republice 6 258 obcí a 14 krajů.
Kraje se řídí samostatným zákonem o krajích. Jsou veřejnoprávními korporacemi, které mají vlastní majetek a příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zákonem. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad.
--
-----------
Obce jsou z hlediska jejich samosprávné funkce nezávislé a řídí svou činnost příslušnými zákony, mimo jiné i samostatným zákonem o obcích. Státní moc může intervenovat pouze tehdy, porušuje- li obec zákon.
Podle Ústavy České republiky jsou obce veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek, s nímž pak hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Jejími dalšími orgány jsou starosta, rada obce, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
Město je obec, která jím byla v historickém slova smyslu před schálením zákona o obcích.


adresy na super blogy

31. srpna 2008 v 8:57 adresy na super stránky
www.jazaseja.blog.cz
www.mujblogissek.blog.cz
www.vsepratele.blog.cz
www.vsepiratizkaribiku.blog.cz
www.lucousek2008.blog.cz
www.zabbava.blog.cz
www.detektivcainova.blog.cz
www.muckpet.blog.cz

rady a nápady

31. srpna 2008 v 8:53 rady a nápady
Ahoj,sem mi můžete psát to co bych mohla změnit na mém blogu ,co přidat a tak.Můžete mi sem psát to co se vám tady líbí a nebo nelíbí.Tak mi pište budu moc ráda.

soutěž o nejlepší záhlaví

30. srpna 2008 v 20:06 soutěže
napište mi do komentářů :1)jméno
2)adresa blogu
A pak posílejte vaše záhlaví na můj e-mail (www.sokolova.aneta@seznam.cz)
P.S.to záhlaví nemusíte mít na svém blogu.


A KONEČNĚ JE TADY SOUTĚŽ,HLASUJTE DO ANKETY


OBRÁZEK ČÍSLO 1
OBRÁZEK ČÍSLO 2


ozdobné nápisy

30. srpna 2008 v 9:15 vyrob si ....

Ozdobné nápisy


Yourgen.com:Odkaz
PimpText:Odkaz

Oglitruj si obrázek

30. srpna 2008 v 9:13 vyrob si ....

Oglitruj si obrázek


Stránečka, na které se dá dělat spousta věcí, mimo jiné se tam dají dávat i glitry na obrázky. Tak si to vyzkoušejte :)
Glitterfy: Odkaz

vlastní farfém

30. srpna 2008 v 9:09 vyrob si ....

Vyrobte si vlastní parfém

Kde seženete ingredience do parfému a za kolik
Éterické oleje a pomocné látky seženete v některých lékárnách nebo v prodejnách s přírodní kosmetikou. Můžete je také koupit na internetových stránkách.
Běžné éterické oleje stojí od cca 40 do 200 Kč. Pokud byste chtěli skutečně luxusní oleje, musíte si dost připlatit. Na výrobu parfémů však postačí ty běžné.
Při výrobě těch správných vůní se nemusíte řídit jen těmito návody, ale klidně se spoléhejte i na svůj nos, třeba vytvoříte ojedinělý originál.
Amorova střela
Okouzlující - opojné květinové vůně se už od pradávna považují za afrodiziaka. Chcete-li si vyrobit klasickou květinovou vůni, budete potřebovat: 10 ml jojobového oleje, po 10 kapkách oleje z ylang-ylangu, tuberosy, jasmínu a levandule. Vše smíchejte v misce a nakonec přidejte 2 kapky ryzího mošusu (pižma). Stačí jen pár kapek za uši a zaplaví vás úchvatná vůně. Parfém uchovávejte ve skleničce z tmavého skla na chladném místě.
Ideální je pro romanticky založené, lehce tajemné ženy. Tento parfém se dokonale hodí pro vlahé letní večery, v kterých se nádherně rozvine.
Květinové kouzlo
Ušlechtilá - parfémované krémy vás zahalí jemnou vůní a kromě toho pokožku ošetří. Na hedvábně hladký krémový parfém potřebujete: 60 ml jojobového oleje, 1 g bílého včelího vosku, 5 g světlého karnaubského vosku a 20 - 30 kapek růžového oleje. Jojobový olej ohřejte v malém hrníčku a přidejte oba druhy vosků. Všechno rozpusťte a po vychladnutí vmíchejte růžový olej. Parfém uchovávejte v chladu a v malém kelímku na krém. Aby déle vydržel, nabírejte jej vždycky čistou lžičkou, ne prsty.
Ideální je pro ženy, které nemají rády komplikované vůně. Jemná růže je atraktivní sama o sobě.
Královna noci
Exotická - základem této večerní vůně jsou exotické květy z Asie. Smíchejte 5 ml mandlového oleje s 15 kapkami oleje z jasmínových květů a přidejte po 2 kapkách oleje hyacintového a skořicového. Tato směs voní velmi intenzivně. Zjemníte ji několika kapkami medového oleje.
Ideální je pro ženy, které jsou vždy rády středem pozornosti a chtějí zanechat ve společnosti výrazný dojem.
Afroditin sen
Záhadná - do 1 ml oleje z květů pomerančovníku přidejte po 20 kapkách jasmínového a růžového oleje. Směs doplňte pižmovým olejem na celkový obsah 30 ml.
Ideální je pro ženy, které milují dobrodružství, nebojí se experimentovat a rády působí rozruch.
Magické chvíle
Zimní - vůně, která připomíná Vánoce. Smíchejte růžový, mandlový a ylang-ylangový olej po 10 kapkách od každého a po 5 kapkách oleje z květů kakostu, palmarosy, pačuli a skořicového oleje.
Ideální je pro ženy, které dávají přednost těžkým a výrazným parfémům.

Lapač snů

30. srpna 2008 v 9:05 vyrob si ....

Vyrob si Lapač snů


Co budeš potřebovat:vrbovou větvičku(vrbu najdeš u potoka i ve městě)malý,hladký kamíbek,vteřinové lepidlo,jakoukoliv bavlnku,korálky,6 pírek(třeba od slepic když nebude nic lepšího),korálky,provázek,2 kůžičky na krk(k dostání ve stáncích na trhu nebo v obchodě s galantérií)
JAK NA TO:
Vrbovou větvičku ohni tak aby se sní vytvořil kruh.Konec svaž k sobě provázkem.Kruh omotej kůžičkou,aby neprosvítala větvička podní.Popros maminku ,aby ti uháčkovala sítku,stejně velkou jako kruh.Jednotlivé konce sítky přivaž ke kruhu a do prostřed sítky nalep vteřinovím lepidlem kamínek.Na každé peříčko navlékni korálek,a svaž podovou peříčka k sobě,aby ti vznikli tři páry.Ty pak přivaž provázkem či kůžičkou k dolní části kruhu tak,jak to vidíš na obrázku.
K horní části kruhu si přivaž kůžičku tak,aby vzniklo poutko.A teď si pověs
svůj vlastní lapač snů nad svou postel!!!!!!

Drátkové kytičky

30. srpna 2008 v 9:03 vyrob si ....
Budete potřebovat:
 • Barvy Window Art
 • Drátek
 • Fólii
Základní postup:
 1. Nejdříve si z drátků vytvarujte okvětní lístky květů a listy, tak aby vám na konci zůstal delší kousek drátku (následně jej použijete na stopku). Položte je na fólii, tak aby drátek ležel co nejvíce na fólii. Pokud by nebyl položený celou plochou, mohla by vám barva odtékat mimo formu. Ještě si vyrobte pestíky. Ustříhněte si malé kousky drátků na jejichž konec kápnete černou barvu.
 2. Teď můžete začít vybarvovat. Můžete nanášet různé barvy a také je můžete pomocí párátka promíchávat. Vznikonou vám tak zajímavé vzory. Dobře vypadá, když použijete třpitivou barvu a nebo když vložíte ještě do nezaschlé barvy korálky nebo nasypete třpitky. Vypadá to jako kapsy rosy. Dbejte na to aby barvy byla těsně u drátků. Pokud se vám přeteče, tak jí po zaschnutí můžete snadno pomocí nůžek odstříhat.
 3. Po 24 hodinách můžete opatrně lístky sloupnout. Vytvarujte květ. Smotejte drátky k době a omotejte květinovou páskou, nebo můžete použít pásku ze zelené barvy kterou si vyrobíte tak, že na folii nakreslíte dlouhý, úzký obdelník.
 4. Na závěr můžete třeba na list nalepit dřevěnou berušku (prodává se v květinářství).Takový květ vám vydrží věčně.

svíčku z medových plátů

30. srpna 2008 v 9:01 vyrob si ....
Jak si vyrobit svíčky z medových plátů?
Je to velmi jednoduché a není to ani drahé. Jediným problémem může nastat, kde takové medové pláty koupit. Já jsem je koupila v jednom krásném kreativním obchůdku v Olomouci, ale ten už bohužel neexistuje. Další možností, kde je koupit jsou stánky s medovými výrobky, které bývají na nejrůznějších výstavách či trzích. Knot na svíčky by měl jít koupit v obchodě se svíčkami, ale taky s tím bývá někdy problém. Kde ho sehnat v Olomouci, to vím. S ostatníma městama to ale bude horší....
Takže medový plát a knot je jediné, co je na výrobu potřeba a jestli už to máš, můžeš se do toho pustit. Je to jednoduché.
1. Plát si rozřezej na obdelníky a to podle toho, jak vysoké a tlusté chceš svíčky mít (čím je obdelník širší, tím bude širší i svíčka, čím je obdelník vyšší, tím bude vyšší výška svíčky).
2. Ustřihni si knot takové délky, aby byl asi tak o 1,5 cm vyšší než je kratší strana uřezaného medového plátu. Přilož jej na okraj kratší strany medového plátu tak, aby jeden konec byl současně s plátem a druhý přečníval o ten 1,5 cm.
3. Potom můžeš začít opatrně, ale pevně motat plát kolem knotu. Tady je důležité dodat, že plát má tendenci se lámat, a proto není opatrnosti nazbyt. Plát by měl mít v každém případě nejméně pokojovou teplotu. Když je studenější, má tendenci se lámat ještě více.
Tip: Polož si plát položený na rovné ploše na chviku na topení a nechej nahřát, jde to pak motat lépe.
4. Až domotáš do konce, stačí už jen konec plátu přitlačit prstem k okraji svíčky a je hotovo.

gelové svíčky

30. srpna 2008 v 8:59 vyrob si ....

Gelové svíčky


Gelové svíčky nejsou na trhu ani v domácnostech novinkou, možná vás ovšem někdy napadlo, že byste si rádi vyrobili svíčku dle vlastního návrhu. Gelové svíčky se nejčastěji vyskytují ve skle a po zapálení se rozzáří celá sklenice. I pro tento efekt má mnoho lidí gelové svíčky radši než klasické voskové.
Při výrobě gelových svíček můžete popustit uzdu své fantazii a jako dekoraci do gelu použít v podstatě cokoliv, co odolává vysokým teplotám. Pokud vás napadne nějaký opravdu nezvyklý materiál nebo předmět, vyzkoušejte nejprve jeho odolnost zalitím vroucí vodou. Pokud tuto teplotu materiál vydrží, můžete jej použít i jako dekoraci do gelové svíčky. Pokud vás nic originálního zrovna teď nenapadá, vyzkoušejte například ulity mořských živočichů, které jste si přivezli z dovolené, mramorovou drť různých barev, sušené plody nebo květiny, kousky dřeva, korálky apod. Zvláště v případě kousků plastu je důležitý test s horkou vodou.
Při výběru skla použijte speciální sklo na gelové svíčky nebo vámi vybranou sklenici raději opět vyzkoušejte pomocí vroucí vody. Pokud by vám sklenice praskla až s gelem, mohlo by být neštěstí na světě, protože gel je hořlavina! Pro rozpouštění můžete použít hrnec nebo skleněnou konvici z varného skla. V žádném případě nepoužívejte pro rozpouštění gelu vodní lázeň, protože byť jen jediná kapka vody gel zakalí a znehodnotí. Při zahřívání gelu neodcházejte, míchejte jej a mějte stále pod kontrolou. Pod nádobu dejte raději rozptylovač plamene. Pokud chcete mít gel v několika barvách, můžete jej obarvit až ve sklenici, do které gel naléváte. Do gelu stačí kápnout trošku barvy a zamíchat třeba špejlí.
Před naléváním gelu do sklenice dáme na její dno vybrané dekorace a pomalu zaléváme gelem. Z přírodnin se mohou uvolňovat bublinky a lehčí předměty můžete usměrnit špejlí - máte na zhruba 10 minut než gel ztuhne. Nejdůležitější součástí svíčky je samozřejmě knot, bez kterého byste vyrobili pouze gel s dekorací. Používají se zde voskované svíčkové knoty a pro jejich vložení můžete použít dva způsoby - buď dáte knot před nalitím gelu plíškem na dno a poté vše zalijete, nebo můžete těsně před zatuhnutím gelu udělat špejlí nebo špikovací jehlou dírku a do ní vložit knot bez plíšku. U širších sklenic můžete vložit více než jeden knot. Při kapání barvy nezapomeňte ani na aroma, které udělají ze svíčky nejen pastvu pro oči, ale také provoní celou místnost.
další colorky

30. srpna 2008 v 8:32 colorky


colorky

30. srpna 2008 v 8:30 colorky


http://img363.imageshack.us/img363/9864/colorkapusaaprstyzg6.png

http://img240.imageshack.us/img240/1532/puskahx3.png


http://img411.imageshack.us/img411/7531/colorizacedf3.jpg